Skip to content Skip to footer

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnie przydomowe są o wiele rzadziej stosowane aniżeli tradycyjne szamba, ze względu na kwestie finansowe oraz logistyczne. Decydując się na przydomową oczyszczalnię musimy mieć świadomość, iż jej montaż uzależniony jest w głównej mierze od warunków gruntowych oraz wodnych na danej działce. Pamiętajmy, że dolna część instalacji zajmuje w zasadzie bardzo dużo miejsca. Zastosowanie filtru piaskowo-żwirowego oznacza oczyszczanie ścieków w środowisku zamkniętym, całkowicie odizolowanym od wód gruntowych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Domowa oczyszczalnia ścieków o przepływie do 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. Jedynie należy wysłać zgłoszenie o chęci budowy do odpowiedniego urzędu gminy i to już 30 dni przed rozpoczęciem prac. Należy przestrzegać również pewnych stałych odległości, a mianowicie tyczy się to zachowania minimalnych odległości zbiorników oraz miejsca zrzutu wody. Tym samym odległość od granicy działki powinna wynosić około 2 metry, a od okien pomieszczeń użytkowych wymagana jest odległość oscylująca wokół 5 metrów. Od miejsca wprowadzenia ścieków oczyszczonych do gruntu odległość ta w przypadku studni z wodą pitną powinna wynosić 30 m.

Warunki techniczne

Wybór modelu oczyszczalni i zakresu robót instalatorskich uzależniony jest w głównej mierze od rodzaju gleby oraz poziomu wód gruntowych. Ocena warunków zabudowy przydomowych oczyszczalni ścieków przeprowadzana jest przy pomocy wyników badań geologicznych. Pobiera się wówczas specjalistyczne próbki z miejsca, gdzie zaplanowano budowę domowej oczyszczalni ścieków. Próbka ta to bogate źródło o miąższności warstw i ich składzie geologicznym oraz o wysokości wód gruntowych. Przy określaniu i ocenie wysokości wód gruntowych uwzględniana jest charakterystyka danej pory roku.Wysokość wód gruntowych wpływa jednocześnie na rodzaj odbiornika ścieku oczyszczonego.

Oczyszczalnie przydomowe – rodzaje

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków posiadają dwustopniowy przepływ. Domowa oczyszczalnia ścieków działa w taki sposób, iż ścieki trafiają do szczelnego osadnika wstępnego którego inna nazwa to zbiornik gnilny. W zbiorniku tym ma miejsce tak zwana sedymentacja, czyli opadanie cząsteczek stałych na dno. Następnie wstępnie już oczyszczone klarowne ścieki przepływają z osadnika przez otwór przelewowy wprost do następnego stopnia oczyszczania. Drugi stopień oczyszczania związany jest z kolejnymi etapami rozkładu, ale już w warunkach tlenowych. Oczyszczalnia roślinna to uszczelniony folią zbiornik, który obsadzany jest roślinami.