Skip to content Skip to footer

Zastosowanie techniki diamentowej

Technika diamentowa jest najskuteczniejszą i najnowocześniejszą metodą na precyzyjne cięcie betonu oraz wiercenie otworów w betonie. Zastosowanie tej technologii przynosi znakomite efekty.

Jak przebiega wiercenie w betonie?

Wiercenie w betonie za pośrednictwem techniki diamentowej jest bezpyłowe i bezwsrząsowe. Technologia ta pozwala na wykonanie niezwykle precyzyjnych otworów o określonej średnicy. Wiercenie otworów w betonie emituje niski poziom hałasu, co w połączeniu z bardzo duża dokładnością daje doskonałą jakość każdej obrabianej w ten sposób powierzchni. Wiercenie w betonie z wykorzystaniem techniki diamentowej znajduje swoje zastosowanie przede wszystkim w wykonywaniu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także sanitarnych czy elektrycznych. Wiercenie otworów w betonie stosowane jest także podczas montażu przepustów, barierek czy słupów, a także kotew wklejanych, przelotowych i rozprężnych. Technologia ta znajduje swoje zastosowanie także przy pobieraniu próbek betonu do przyszłej analizy. Wiercenie otworów w betonie wykonywane może być zarówno w poziomie, jak i w pionie. Możliwe jest również wiercenie w betonie pod dowolnymi kątami i na różną głębokość, za pomocą specjalnego rodzaju przedłużek. Do wiercenia otworów w betonie wykorzystać można rozmaite podłoża, m.in. żelbeton, gres czy granit. Zakres możliwości maszyn wiertniczych widać na http://wierceniebetonu.com/.

Na czym polega cięcie betonu?

Technika diamentowa pozwala również na bezpyłowe i bezwstrząsowe cięcie betonu. Odbywa się to np. poprzez wycinanie otworów w stropach, ścianach czy podłogach. Maksymalna grubość cięcia betonu może być bardzo duża, przede wszystkim dzięki zastosowaniu nowoczesnych maszyn o wysokiej częstotliwości. Cięcie betonu może odbywać się w poziomie i w pionie, a także pod różnymi kątami. Przy odpowiednim zabezpieczeniu możliwe jest wycięcie ściany o grubości nawet kilkudziesięciocentymetrowej. Do cięcia betonu w postaci ścian, belek, stropów, kominów, belek, szybów wentylacyjnych czy schodów wykorzystywane są specjalne piły ścienne, umieszczone na prowadnicy. Metoda ta gwarantuje uzyskanie czystych, równych i gładkich krawędzi cięcia betonu. Technikę tę wykorzystuje się także do poszerzania lub przycinania drzwi w mieszkaniach prywatnych oraz blokach, za pomocą pił spalinowych czy elektrycznych. Kiedy drzwi zostaną wycięte, wstawiane jest zabezpieczenie pod postacią taśmy z włókien węglowych, a także belki nośnej. Natomiast cięcie betonu w formie płyt drogowych, dużych stropów czy dylatacji, odbywa się za pośrednictwem pił spalinowych lub pił elektrycznych.